Habarlar

  • Iş wagty: Iýun-17-2021

    Deşik deşikleri bolan mata mata mata diýilýär. Dürli enjamlar, esasanam organiki dokalan tor we trikota m mesh ýaly dürli enjamlar bilen dokalyp bilner. Olaryň arasynda dokalan torda ak nagyş ýa-da reňkli dokma we dürli nagyşlary dokap bilýän quakkard bar. Howanyň geçirijiligi gowy ...Koprak oka »

  • Iş wagty: Iýun-17-2021

    Meş we sandwiç mesh görnüşi gaty meňzeýär. Umuman, hünärmen däller gowy paýlanýar, bu. Tor bilen sendwiç torunyň arasynda näme tapawut bar? Meş bilen başlalyň. Deşik deşikleri bolan mata mata mata diýilýär. Dürli görnüşli matalar dokalyp bilner ...Koprak oka »

  • Iş wagty: Iýun-17-2021

    Meş effektiniň prinsipi: biri-birine bagly iňňe we bir hatar aýlawdaky ýapylmadyk asma ýaý, rulony has uly we tegelek etmek üçin, birleşdirilen bal ary toruny emele getirmek üçin birleşdirilen rulona käbir ýüplük böleklerini düzetmäge we geçirmäge synanyşýar. deşik) tersine ...Koprak oka »